Petter Johnson

Produktansvarig

Vilken är din roll på AF IT?
Min nuvarande roll är produktansvarig för arbetsförmedlarnas basprocess mot arbetssökande inom de interna tjänsterna/applikationerna.

Vad lockade dig till Arbetsförmedlingen?
Jag utmanades av Arbetsförmedlingens förändringsresa och dess möjligheter att verkligen kunna bidra till att utmana gamla tjänster/applikationer och vara med att leverera nytta och effekt till arbetssökande och arbetsförmedlare. Förutom detta lockades jag även av få delta i myndighetens digitaliseringsresa – Wow vad utmanande och utvecklande!

Vad är största skillnaden mellan att jobba inom näringslivet och på en myndighet?
Inom näringslivet fokuserar man mycket mer på effekt i form av intäktsmarginaler och kostandsfokus, medan vi i myndigheten fokuserar mer på att leverera nytta och bra effekt för både individen men även för Sverige som stat. Detta medger att vi kan arbeta mer långsiktigt i våra satsningar och att vi kan använda senaste teknikerna som IA, Maskininlärning, automatisering (”Robotar”) etc än vad många företag i näringslivet gör.

Maila mig gärna så berättar jag mer!

petter.johnson@arbetsformedlingen.se

Fler kollegor